top of page

Seminar in Berlijn, Duitsland


In het weekend van 19 en 20 maart 2016 zijn we in Berlijn geweest voor een seminar vlakterevieren. Dit was op uitnodiging van Hundesport / SV Berlin en Sonja Schlamp van Dogtracy.

Er hadden zich 20 hondengeleiders met hun hond aangemeld, en zo´n 10 deelnemers die zonder hond aanwezig waren. Een grote groep dus, dus graag een weekend met Petra en mij aan de slag wilden.

Zaterdagochtend zijn we begonnen met de theorie, wat is de basis waarop wij onze reddingshonden trainen? Met deze basisbeginselen belonen wij onze honden, motiveren wij ze en zorgen we dat ze met grote snelheid en drive hun zoekwerk (gaan) doen. Een belangrijke start van het seminar, want daarna gaan we met de honden aan de slag in het bos.

Petra en Esther samen één groep van 10 honden en Marcel en ik de andere groep van 10 honden. Iedereen natuurlijk met een ander niveau opleiding en met een andere hulpvraag in hun training. En zondags gewisseld van groep. Dus alle deelnemers hebben één dag met Petra en één dag met mij getraind.

Het was een leuk weekend, geweldige sfeer, heel gezellig en veel interesse in elkaar. We hopen met onze trainingsmethode weer extra ideeën te hebben meegegeven en honden blij hebben gemaakt met een langdurig spel als beloning voor hun werk! Bedankt Berlijn, we komen volgens jaar graag terug!

 

In the weekend of 19 and 20 March 2016 we went to Berlin for a seminar in Berlin. This was at the invitation of Hundesport / SV Berlin and Sonja Schlamp of Dogtracy.

There were 20 dog leaders registered with their dog, and about 10 non-dog attendants. So a large group, so like to have a weekend with Petra and I wanted to get started.

Saturday morning we started the theory, what is the basis on which we train our rescue dogs? With these basic principles, we reward our dogs, motivate them and make sure they do their search with great speed and drive. An important start of the seminar, because after that we will start with the dogs in the forest.

Petra and Esther together one group of 10 dogs and Marcel and I the other group of 10 dogs. Of course everyone with a different level of education and with another help in their training. And sunday changed from group. So all the participants spent one day with Petra and one day with me.

It was a nice weekend, great atmosphere, very cozy and very interested in each other. We hope to have added extra ideas with our training method and have made dogs happy with a long game as a reward for their work! Thanks Berlin, we are happy to return!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page